adform track

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö, päivitetty 02.05.2013

1. Rekisterinpitäjä
Tekninen Toimisto Tektor Oy 
Rälssintie 12
00720 Helsinki
Y-tunnus: 07004645
Puh. 09-3508 170, Fax 09-3508 1740

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Katri Rissanen
Puh. 09-3508 1713
sähköpostiosoite: kati.rissanen@tector.fi

3. Rekisterin nimi
Tectorin asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu neljästä (4) alarekisteristä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu neljästä (4) erillisestä, käyttötarkoituksen mukaan kootusta, rekisteristä:

5.1 Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja
luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot,
yhteyshenkilö, puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite, maksuehto ja luottoraja.

5.2 Postitusrekisteri suoramarkkinointitarkoituksiin, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteystiedot: yrityksen nimi, etu- ja
sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Tectorin ja sen sidosryhmien
toimesta asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

5.3 Postituslista "Tector tiedottaa", jossa on asiakkaan sähköpostiosoite. Rekisterissä olevia osoitteita käytetään asiakkaille
suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

5.4 Verkkokaupan (kauppa.tector.fi) laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta
koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus,
osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite, maksuehto, luottoraja, tilaus-, toimitus-,
laskutus- ja palautustapahtumat, verkkopalvelun tunnus ja salasana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Postituslistaan "Tector tiedottaa" asiakas voi liittyä myös Tectorin kotisivulla lähettämällä ohjelmalle pyynnön rekisteröitymisestä ja vastaamalla ohjelman lähettämään vahvistuspyyntöön. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä hakemalla tietoa yleisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista. Asiakkaiden luottokelpoisuustiedot saadaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
7.1 Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävän rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7.2 Postitusrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi halutessaan poistaa
tietonsa postitusrekisteristä.

7.3 Postituslistan "Tector tiedottaa" osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.

7.4 Verkkokaupan (kauppa.tector.fi) laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävän rekisterin tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille. Asiakkaiden laskuihin ja huoltotöihin liittyviä tietoja voidaan luovuttaa päämiehiemme käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävien ohjelmien ja tiedostojen käyttöön ja muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut henkilöt. Rekisterit sijaisevat käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatuissa tietokoneissa, jotka on suojattu palomuureilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Rekisterit varmistetaan säännöllisesti kopioimalla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

 

Maksutavat